Gizlilik Koşulları

Son güncelleme: 19 Kasım 2021

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınızı ve yasaların Sizi nasıl koruduğunu anlatır.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikası Oluşturucu yardımıyla oluşturulmuştur.

Yorum ve Tanımlar

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullarda tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlar


Bu Gizlilik Politikasının amaçları için:

Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için Sizin için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.

Şirket (bu Sözleşmede "Şirket", "Biz", "Biz" veya "Bizim" olarak anılacaktır), LCC Covo Seyahat, Büyükdere Caddesi 126, Özsezen İş Merkezi Zincirlikuyu 34394 İstanbul Türkiye'yi ifade eder.

Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka bir cihaza yerleştirilen ve birçok kullanımı arasında o web sitesindeki tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.

Ülkeye atıfta bulunur: Türkiye

Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.

Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Hizmet, Web Sitesini ifade eder.

Hizmet Sağlayıcı, verileri Şirket adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Şirkete Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.

Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.

Web sitesi, http://www.lcc-covoseyahat.com/ adresinden erişilebilen LCC Covo Seyahat'e atıfta bulunmaktadır.

Hizmete erişen veya Hizmet'i kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmet'e eriştiği veya Hizmet'i kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Kişisel Verilerinizi Toplama ve Kullanma

Toplanan Veri Türleri


Kişisel Veri Hizmetimizi kullanırken, Sizden, Sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Kullanım Verisi

Kullanım Verileri, Hizmet kullanılırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokol adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz gibi bilgileri içerebilir. tanımlayıcılar ve diğer teşhis verileri.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, cep telefonunuz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri.

Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla Hizmete eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

İzleme Teknolojileri ve Çerezler
Hizmetimiz üzerindeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri depolamak için Çerezler ve benzer izleme teknolojileri kullanıyoruz. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarıdır. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:

Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri. Çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetmesi veya bir Çerez gönderildiğinde bunu belirtmesi talimatını verebilirsiniz. Ancak Çerezleri kabul etmezseniz Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı ayarınızı Çerezleri reddedecek şekilde değiştirmediyseniz, Hizmetimiz Çerezleri kullanabilir.


Flaş Çerezler. Hizmetimizin belirli özellikleri, tercihleriniz veya Hizmetimizdeki etkinliğiniz hakkında bilgi toplamak ve depolamak için yerel olarak depolanmış nesneleri (veya Flash Tanımlama Bilgilerini) kullanabilir. Flash Tanımlama Bilgileri, Tarayıcı Tanımlama Bilgileri için kullanılanlarla aynı tarayıcı ayarları tarafından yönetilmez. Flash Çerezlerini nasıl silebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Yerel paylaşılan nesneleri devre dışı bırakmak veya silmek için ayarları nerede değiştirebilirim?" bölümünü okuyun. https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_ adresinde bulunabilir
Web İşaretçileri. Hizmetimizin belirli bölümleri ve e-postalarımız bilinen küçük elektronik dosyalar içerebilir.

Örneğin, Şirketin bu sayfaları ziyaret eden veya bir e-posta açan kullanıcıları saymasına ve diğer ilgili web sitesi istatistiklerine (örneğin, belirli bir bölümün popülerliğini kaydetme ve sistem ve sunucu bütünlüğünü doğrulama).


Çerezler "Kalıcı" veya "Oturum" Çerezleri olabilir. Kalıcı Çerezler, çevrimdışı olduğunuzda kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalırken Oturum Çerezleri, web tarayıcınızı kapatır kapatmaz silinir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin: Ücretsiz Gizlilik Politikası ile Çerezlerin Kullanımı.

Aşağıda belirtilen amaçlar için hem Oturum hem de Kalıcı Çerezleri kullanıyoruz:

Gerekli / Temel Çerezler

Tür: Oturum Çerezleri

Yöneten: Biz

Amaç: Bu Çerezler, Size Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetleri sağlamak ve Sitenin bazı özelliklerini kullanmanızı sağlamak için gereklidir. Kullanıcıların kimliğinin doğrulanmasına ve kullanıcı hesaplarının dolandırıcılık amaçlı kullanılmasını önlemeye yardımcı olurlar. Bu Çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz ve biz bu Çerezleri yalnızca Size bu hizmetleri sağlamak için kullanırız.

Çerez Politikası / Bildirim Kabul Çerezleri

Tür: Kalıcı Çerezler

Yöneten: Biz

Amaç: Bu Çerezler, kullanıcıların Web Sitesinde çerez kullanımını kabul edip etmediğini belirler.

İşlevsellik Çerezleri

Tür: Kalıcı Çerezler

Yöneten: Biz

Amaç: Bu Çerezler, Web Sitesini kullandığınızda, giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlamak gibi yaptığınız seçimleri hatırlamamızı sağlar. Bu Çerezlerin amacı, Size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web Sitesini her kullandığınızda tercihlerinizi yeniden girmek zorunda kalmamanızı sağlamaktır.

Kullandığımız çerezler ve çerezlerle ilgili tercihleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı veya Gizlilik Politikamızın Çerezler bölümünü ziyaret edin.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı


Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek.

Hesabınızı yönetmek için: Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için. Sağladığınız Kişisel Veriler, Size kayıtlı bir kullanıcı olarak sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.

Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürünler, öğeler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla Bizimle yapılan herhangi bir sözleşmenin geliştirilmesi, uygunluğu ve üstlenilmesi.

Sizinle iletişime geçmek için: E-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya bir mobil uygulamanın güncellemelerle ilgili anlık bildirimleri veya güvenlik güncellemeleri dahil işlevler, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili bilgilendirici iletişimler gibi diğer eşdeğer elektronik iletişim biçimleriyle Sizinle iletişime geçmek, uygulanması için gerekli veya makul olduğunda.

Bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, halihazırda satın aldığınız veya sorduğunuz ürünlere benzer sunduğumuz diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında Size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak için.

Taleplerinizi yönetmek için: Bize gelen taleplerinize katılmak ve yönetmek için.

İş transferleri için: Bilgilerinizi bir birleşme, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden yapılanma, feshetme veya varlıklarımızın bir kısmının veya tamamının sürekli olarak veya iflas, tasfiyenin bir parçası olarak değerlendirilmesi veya yürütülmesi için kullanabiliriz. veya Hizmet kullanıcılarımız hakkında tarafımızca tutulan Kişisel Verilerin devredilen varlıklar arasında yer aldığı benzer bir işlem.

Diğer amaçlar için: Bilgilerinizi veri analizi, kullanım eğilimlerinin belirlenmesi, promosyon kampanyalarımızın etkinliğinin belirlenmesi ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirmek ve geliştirmek gibi başka amaçlar için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

Hizmet Sağlayıcılarla: Kişisel bilgilerinizi Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, Sizinle iletişime geçmek için Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.
İş transferleri için: Kişisel bilgilerinizi herhangi bir birleşme, Şirket varlıklarının satışı, finansmanı veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete satın alınmasıyla bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında paylaşabilir veya devredebiliriz.
Bağlı Kuruluşlarla: Bilgilerinizi bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz, bu durumda bu bağlı kuruluşların bu Gizlilik Politikasına uymasını zorunlu kılacağız. Bağlı kuruluşlar, ana şirketimizi ve bizim kontrol ettiğimiz veya Bizimle ortak kontrolümüz altındaki diğer bağlı kuruluşları, ortak girişim ortaklarını veya diğer şirketleri içerir.
İş ortaklarıyla: Size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için Bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
Diğer kullanıcılarla: Kişisel bilgileri paylaştığınız veya diğer kullanıcılarla ortak alanlarda başka bir şekilde etkileşime girdiğiniz zaman, bu tür bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve dışarıda herkese açık olarak dağıtılabilir.
Sizin izninizle: Kişisel bilgilerinizi, eksilerinizle başka herhangi bir amaç için açıklayabiliriz.


Kişisel Verilerinizin Saklanması
Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi tutmamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Şirket ayrıca Kullanım Verilerini dahili analiz amacıyla saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliğini güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanılması veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamakla yükümlü olmamız dışında, genellikle daha kısa bir süre boyunca saklanır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere bilgileriniz, Şirketin faaliyet ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer tüm yerlerde işlenir. Bu, bu bilgilerin, veri koruma yasalarının Sizin yetki alanınızdan farklı olabileceği eyalet, il, ülke veya diğer resmi yargı yetkisi dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve bu bilgisayarlarda saklanabileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz onayın ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarıma ilişkin sözleşmenizi temsil eder.

Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve Kişisel Verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacaktır. Verileriniz ve diğer kişisel bilgileriniz.

Kişisel Verilerinizin İfşası


Ticari işlemler
Şirketin bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olması durumunda Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.

Kanun Yaptırımı


Belirli koşullar altında, kanunen veya resmi makamların (örneğin bir mahkeme veya bir devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak gerekli olması halinde Şirketin Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.

Diğer yasal gereklilikler
Şirket, Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:

Yasal bir yükümlülüğe uymak
Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak
Hizmetle bağlantılı olası suistimalleri önlemek veya araştırmak
Hizmet Kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak
Yasal sorumluluğa karşı koruyun
Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel Verilerinizin güvenliği Bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çabalarken, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Detaylı Bilgi


Kullandığımız Hizmet Sağlayıcıların Kişisel Verilerinize erişimi olabilir. Bu üçüncü taraf satıcılar, Hizmetimiz üzerindeki faaliyetleriniz hakkında Gizlilik Politikalarına uygun olarak bilgi toplar, saklar, kullanır, işler ve aktarır.

Kullanım, Performans ve Çeşitli
Hizmetimizin daha iyi iyileştirilmesini sağlamak için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

Google Rehber

Google Rehber, HTTP isteklerini kullanan yerler hakkında bilgi veren bir hizmettir. Google tarafından işletilmektedir

Google Rehber hizmeti, güvenlik amacıyla Sizden ve Cihazınızdan bilgi toplayabilir.

Google Rehber tarafından toplanan bilgiler, Google'ın Gizlilik Politikasına uygun olarak tutulur: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Bilgilerinizi işlemek için yasal dayanak olarak rızaya güvenmemiz gerekiyorsa ve ülkeniz bir ebeveynden onay gerektiriyorsa, bu bilgileri toplamadan ve kullanmadan önce ebeveyninizin onayını isteyebiliriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü şahıs bağlantısına tıklarsanız, o üçüncü şahsın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Herhangi bir üçüncü taraf site veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler


Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak herhangi bir değişikliği Size bildireceğiz.

Size e-posta ve/veya Hizmetimizle ilgili göze çarpan bir bildirim yoluyla, önceden

değişikliğin yürürlüğe girmesine ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "Son güncelleme" tarihini güncelleyin.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

Bizimle iletişime geçin
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

E-posta ile: info@covolcc.com

Imprint

Operator of the Internet Presence www.lcc-sampletravel.com

a) General Statements Design and Technical Realisation

Company Name COVO SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.
Company Street BÜYÜKDERE CD NO:126 ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ C BLOK ZİNCİRLİKUYU
City İSTANBUL
Country TÜRKİYE
Telephone: 90 212 216 33 10
E-mail: info@covolcc.com

Represented by:Covo Seyahat

Legal Domicile: Mecidiyeköy 

VAT-ID: 2140046839

Commercial Register:268361

b) Editorial Contents

Responsible for overall editorial page contents:

Company Name COVO SEYAHAT VE TURİZM A.Ş
Company Street BÜYÜKDERE CD NO:126 ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ C BLOK ZİNCİRLİKUYU 
City İSTANBUL
Country TÜRKİYE
Telephone: 90 212 216 33 10
E-mail: info@covolcc.com

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Sevgili ziyaretçimiz, lütfen https://site.com web sitemizi ziyaret etmeden önce işbu kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Siteye erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen siteye erişiminizi sonlandırınız. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca varsayılacağını lütfen unutmayınız.

https://site.com web sitesi Şirket Adı tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra SİTE olarak anılacaktır. İşbu siteye ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak SİTE'ye aittir ve SİTE üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

Gizlilik

Gizlilik, ayrı bir sayfada, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin esaslarını düzenlemek üzere mevcuttur. SİTE'yi kullandığınız takdirde, bu verilerin işlenmesinin gizlilik politikasına uygun olarak gerçekleştiğini kabul edersiniz.

Hizmet Kapsamı

Şirket Adı olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilişkin yapacağımız değişiklikler, SİTE'de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Telif Hakları

SİTE'de yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra "içerik" olarak anılacaktır) Şirket Adı olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Genel Hükümler

  • Kullanıcıların tamamı, SİTE'yi yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. SİTE dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
  • SİTE'de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Lakin gösterdiğimiz çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, birtakım farklılıklar olabilir. Bu sebeple, site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.
  • SİTE'de üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri tarafımızca bilinmeyen diğer web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) bulunabilir. SİTE, işlevsellik yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
  • SİTE'yi virüslerden temizlenmiş tutmak konusunda elimizden geleni yapsak da, virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini vermemekteyiz. Bu nedenle veri indirirken, virüslere karşı gerekli önlemi almak, kullanıcıların sorumluluğundadır. Virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz.
  • SİTE'de sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti vermemekteyiz. SİTE'ye ve sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişiminizi önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTE'nin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.

Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır; İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Show more Show less
Havayollarından Haberler

Seyahat Güncellemesi :COVID-19

Türk Hava Yolları Seyahat Güncellemesi

TC İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, 6 Eylül 2021 itibarıyla THY iç hat uçuşlarında aşısız and gives Covid-19 geçirmemiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı and olsun gives olmasın tüm 18 yaş see üzeri yolcularda, UCUS tarihine göre are 48 saat içerisinde numunesi alınmış PCR testinin negatif olması Sarti aranacaktır. Covid-19 aşılamasını tamamlamış veya TC Sağlık Bakanlığı tarafından bağışık kabul edilen süre içerisinde hastalığı geçirmiş yolcularımız için test zorunluğu bulunmamaktadır. Aşılama, bağışıklık durumu ve PCR sonuçlarının uçuşa uygunluğunun kontrolü HES kodu üzerinden yapılacaktır. Uçuşa kabul kriterlerine uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi için " Kurallar ve Koşullar" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 


Değerli yolcularımız,

Covid-19 kaynaklı yurtiçi ve yurtdışı seyahatle ilgili gelişmeler, ülkeler arası durdurulan uçuşlar ve benzeri bilgiler için Önemli Duyurular sayfasını , Türkiye'ye varışta geçerli olan kurallar içinse Türkiye'ye Seyahat sayfasını ziyaret etmenizi öneririz.

KVKK

Aydınlatma Metinleri

COVO SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.

Müşterilere (Hizmet Alan Gerçek Kişiler) ile Müşteri Temsilcilerine (Hizmet Alan Tüzel Kişi Temsilcisi) Yönelik Aydınlatma Metni
1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimizin yerine getirdiği seyahat acenteliği faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizden faydalanan gerçek kişiler (“Müşteri”) ile tüzel kişi temsilcilerine (“Müşteri Temsilcisi”) ait kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Misafirlerimizin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Misafirlerimize ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz uçak bileti satışı, otel rezervasyonun yapılması, transfer hizmetlerinin sağlanması, araç kiralama hizmetinin sağlanması, tur organizasyonlarının yapılması ve vize başvuru işlemlerinin yürütülmesi vb. faaliyetleri esnasında sözleşmesel ilişki gereği Müşterilerinden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi,” “Finansal Veri”, “Müşteri İşlem Verisi”, “Özlük Verisi”, ve “Görsel İşitsel Veri (Çağrı Merkezi Ses Kaydı)” işlemekteyken; Müşteri Temsilcilerinden irtibatın sağlanması için yalnızca “Kimlik Verisi” ve “İletişim Verisi” talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Otelcilik hizmetleri ve etkinlik hizmetleri için misafirlerimizin “Kimlik Verileri”, “İletişim Verileri”, “Finansal Verileri”, “Müşteri İşlem Verileri”ve “İşlem Güvenliği Verileri”:

• Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Hizmet pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteriye doğru şekilde hitap edilebilmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Talep ve şikayetlerin takibi,
• Satılan hizmetin ödemesinin alınması,
• Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,


amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Müşterilere ve Müşteri Temsilcilerine ait kişisel veriler, “Açık Rızaları” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler (Şirketimiz seyahat acenteliği faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir) halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan üçüncü gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcıları, tedarikçi firmalar, kurum ve kuruluşlar (konaklama firmaları, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşabilir ve/veya kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabilir. Ayrıca kişisel veriler ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. ve 9. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır.

Şirketimiz dışında, yukarıda ifade edilen üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları, tedarikçiler, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından toplanan kişisel verilerin Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında toplanması, muhafaza edilmesi ve işlenmesine ilişkin tüm sorumluluk münferiden bu firmalara/kişilere/kurumlara aittir.

Diğer yandan Şirketimiz, çağrı merkezimiz tarafından toplanan, muhafaza edilen ve kanunen izin verildiği şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki sorumluluk Veri Sorumlusu olarak Şirketimize aittir.


6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Müşterilere ve Müşteri Temsilcilerine ait kişisel veriler, acentelik sözleşme ilişkisi gereği elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamdan sözlü veya yazılı olarak mail, telefon, çağrı merkezi üzerinden toplanmak suretiyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebep, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

Müşteri Temsilcilerine ait kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebep ise; Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

Gerçek Kişi Tedarikçi ile Tüzel Kişi Tedarikçi Yetkilisine Yönelik Aydınlatma Metni
1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimizin her türlü ürün ya da hizmet tedarikine ihtiyaç duyması halinde, tedarikçiden teklif alınması ve tedarikçiden ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde, gerçek kişi tedarikçilerin (“Tedarikçi”) ve tüzel kişi tedarikçi yetkilisi kişilerin (“Tedarikçi Yetkilisi”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Tedarikçinin ve Tedarikçi Yetkilisinin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Tedarikçi ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz, tedarikçiden teklif alınması ve ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde, Tedarikçiden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Finansal Veri” talep ederken; Tedarikçi Yetkilisinden yalnızca “Kimlik Verisi” ve “İletişim Verisi”, talep etmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Tedarikçinin “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi” ve “Finansal Verisi” ile Tedarikçi Yetkilisinin “Kimlik Verisi” ve “İletişim Verisi”:
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
• Tedarikçi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Satın alınan mal/hizmet bedelinin ödenmesi,
amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, “Açık Rızaları” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.


6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel veriler, tedarikçiden teklif alınması sürecinde, elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamdan, sözlü veya yazılı olarak bilgi alınması suretiyle; tedarikçiyle sözleşme yapılması esnasında yazılı olarak sözleşme aracılığıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Tedarikçiye ve Tedarikçi Yetkilisine ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri
Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

 

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Veri Sahibi,

Çağrı Merkezimizi arayarak bizlerle paylaşmış olduğunuz ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydınıza ait kişisel verileriniz;
• Sizlere doğru şekilde hitap edilebilmesi,
• Talep ve şikayetlerinizin takip edilebilmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerimizin yürütülebilmesi,
• Ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözülebilmesi,
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz “Açık Rızanız” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde belirtilen “İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati İçin Zorunlu Olması” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Metni
1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz çalışanlarının ve stajyerlerinin (“Çalışan”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Çalışanlara ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz başta iş sözleşmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan nedenlerle Çalışanlardan;
a) “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Özlük Bilgileri”, “Finansal Verileri”, ve “Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgisi”
b) Özel nitelikli verilerinden “Sağlık Verileri (Sağlık Raporu); “Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri (Adli Sicil Kaydı Bilgisi)
talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çalışanların “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, ”Özlük Bilgileri”, “Finansal Verileri” ve “Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgisi”

• Çalışanların sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Çalışanların özel nitelikli “Sağlık Verileri”
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Çalışanların özel nitelikli “Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışanlara ait kişisel veriler, Çalışanların “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Çalışanlara ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Çalışanlara ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışanlara ait kişisel veriler; Şirketimizle iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi sürecinde Çalışanlar tarafından iletilen yazı, belge, form, rapor vb. her türlü doküman suretiyle; Şirketimiz içerisinde yer alan formların doldurulması suretiyle; fiziki veya elektronik ortamdan yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması yoluyla, kamera izleme faaliyeti ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.
İşbu Aydınlatma Metninin 3/a maddesinde sayılan Çalışanlara ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”, “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.
İşbu Aydınlatma Metninin 3/b maddesinde sayılan Çalışanlara ait özel nitelikli verilerin işlenmesinin hukuki sebebi ise Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “Açık Rıza” dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma Metni
1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) Tarafından Hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimize iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının (“Çalışan Adayı”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Çalışan Adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Çalışan Adaylarına ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimize iş başvurusunda bulunmak isteyen Çalışan Adaylarından; “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Eğitim/Mesleki Deneyim Bilgisi” talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çalışan Adayının kişisel verilerinden “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Eğitim/Mesleki Deneyim Bilgisi”:
• Çalışan Adayının işe başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan Adayı ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Çalışan Adayının, eğitimi, mesleki deneyimi ve yetenekleri kapsamında başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.


5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışan Adayına ait kişisel veriler, Çalışa Adayının “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Çalışan Adayına ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Çalışan Adayına ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.


6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışan Adayına ait kişisel veriler, Çalışan Adayı tarafından elektronik ve/veya fiziki ortamdan Şirketimize özgeçmiş niteliğinde belge gönderilmesi suretiyle ya da dijital kariyer platformlarından başvuru almak suretiyle, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Çalışan Adayına ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, www.lcc-covoseyahat.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu: Covo Seyahat ve Turizm A.Ş.
Mersis No: 0214004683900018
Vergi No: 2140046839
Adresi: Büyükdere Cad. No:126 Özsezen İş Merkezi C Blok K:10 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 216 33 10
KEP Adresi: covo@hs01.kep.tr

 

Saklama ve İmha Politikası

Saklama ve İmha Politikası
COVO SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.

Veri Saklama ve İmha Politikası
AMAÇ
Madde 1 – Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) Covo Seyahat ve Turizm A.Ş. tarafından (“Şirket”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Şirket tarafından; Şirket çalışanları ile, çalışan adayları, gerçek kişi tedarikçiler, tedarikçi firma temsilcileri, müşteriler, müşteri temsilcileri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine ve işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla işbu politika hazırlanmıştır.
Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesinde gözetilen en temel prensiptir.
Şirket, kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin faaliyetleri sayılan ilkeler doğrultusunda hazırlanmış olan işbu Politikaya uygun olarak gerçekleştirmektedir.
KAPSAM
Madde 2 – Şirket çalışanları ile, çalışan adayları, gerçek kişi tedarikçiler, tedarikçi firma temsilcileri, müşteriler, müşteri temsilcileri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin usul ve esaslar işbu Politika kapsamında düzenlenmiş olup; Şirketin uhdesinde bulunan ya da Şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ile kişisel veri işlenmesine, saklanmasına ve imha edilmesine yönelik faaliyetlerde işbu Politika uygulanacaktır.
TANIMLAR
Madde 3 – İşbu Politikanın uygulanmasında;
a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
c) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
d) Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,
e) Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,
f) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
g) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
h) Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
i) Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamını,
j) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
k) Kişisel Veri İşleme Envanteri :Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterini,
l) Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
m) Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
n) Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
o) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
p) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
q) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
KAYIT ORTAMLARI
Madde 4 – Kişisel veriler Şirket bünyesinde elektronik ve elektronik olmayan ortamlarda kanuna uygun olarak saklanmaktadır.

a) Elektronik Ortamlar
 SUNUCULAR: 2 Ad fiziksel 2 adet sanal sunucu bulunmaktadır. Serverlar üzerinde Microsoft Server 2012 bulunmaktadır. LOGO muhasebe ve personel programları ARKMAN bilet programları ve AMADEUS rezervasyon sistemleri kuruludur. Yedekleme için STORAGECRAFT yazılımı kullanılmakta yedekleme her akşam yapılmakta ve network içindeki NAS diske kaydedilmektedir. Antivirüs olarak ESET ENDPOINT yazılımı hem serverlarda hemde terminal PC lerde virüs koruması sağlamaktadır. Firewall olarak ZYXEL kullanılmaktadır.
 VERİ TABANLARI:. Microsoft SQL
 MAİLLER : E-mail hizmeti dışardaki bir sunucuda muhafaza edilmekte Zimbra mail server kullanılmakta erişim ise IMAP/POP3 protokolleri ile sağlanmaktadır. Zimbra Mail sunucuda e-mailler max 90 gün tutulmaktadır.
 MASAÜSTÜ VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR: Kullanılmakta olan masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar kullanıcı adı ve şifreleriyle Networke erişebilmekte haricinde herhangi bir erişim verilmemektedir.
 MOBİL CİHAZLAR : Networke Mobil cihazlarla erişim yetkisi verilmemektedir.
 YAZICI, FOTOKOPİ VE FAKS MAKİNALARI: Yazıcı, fotokopi ve faks makinalarında veri saklanmamakta bilgisayarlardan gönderilen çıktıları basacak şekilde çalıştırılmaktadır.

b) Elektronik Olmayan Ortamlar
 KAĞITLAR: Sözleşmeler, taahhütnameler, formlar, tutanaklar, faturalar vb. gibi.
 DOSYALAR: Özlük Dosyaları, Personel İzin Dosyaları vb. gibi.
 MANUEL VERİ KAYIT SİSTEMLERİ: Muhasebe defterleri vb. gibi

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ VE TEKNİK SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Madde 5 – Şirket tarafından işlenen kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Kanunun 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.
SAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Madde 6 – Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.
Şirket faaliyetleri çerçevesinde ve işleme amaçları doğrultusunda saklanması gereken kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun süreler kadar saklanmaktadır.
SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER
Madde 7- Şirket faaliyetleri, iş ve işleyiş süreçleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süreler kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler;
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 4857 sayılı İş Kanunu,
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
ile bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. Mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemiş ise; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması anına kadar saklanmaktadır.
İMHAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER
Madde 8 – Şirket tarafından işlenen Kişisel veriler;
 İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
 Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
durumlarında, Şirket tarafından re’sen ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinmektedir, yok edilmektedir ya da anonim hale getirilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ İÇİN ŞİRKET NEZDİNDE ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Madde 9 – Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesiyle Kanunun 6. maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş yeterli önlemler kapsamında Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Madde 10 – Şirket tarafından alınan teknik ve idari tedbirler aşağıda sayılmaktadır.
 Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 Sızma testi uygulanmaktadır.
 Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 Şifreleme yapılmaktadır.
 Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
 Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ İÇİN UYGULANAN İMHA TEKNİKLERİ
Madde 11– İmha sürecinde yer alan kişiler imha listeleri oluşturulur. Yönetimden imha oluru alınır. Yapılan imha bilgisayar ortamına yansıtılarak kayıt altına alınır. İmha ile ilgili dokümanlar saklanır.
a) Elektronik Ortamlar
 SUNUCULAR – VERİ TABANLARI: Sunucularda saklanan kişisel veriler veri tabanlarında tutulmaktadır, bu veri tabanlarında süresi dolan veriler bilgi işlem uzmanı tarafından süresi dolduğunda program üzerinden silinmektedir.
 MAİLLER: Süresi dolan kişisel veriler bilgi işlem uzmanı tarafından manuel olarak ZIMBRA mail server üzerinden silinir.
 KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR (MASAÜSTÜ, DİZÜSTÜ): Bilgisayarlar şirkete aittir ve personel ayrıldığında formatlanır ve cihaz üzerindeki tüm data temizlenir.
 MOBİL CİHAZLAR: Mobil cihazlar network erişimine kapalıdır.


b) Elektronik Olmayan Ortamlar

 KAĞIT : Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler yakılarak, yırtılarak geri döndürülemeyecek şekilde geri dönüşüme gönderilerek yok edilir.
 DOSYALAR: Dosyalanmış şekilde tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler yakılarak, yırtılarak geri döndürülemeyecek şekilde geri dönüşüme gönderilerek yok edilir.
 MANUEL VERİ KAYIT SİSTEMLERİ: Saklanmasını gerektiren süre sona erenler, yakılarak, yırtılarak geri döndürülemeyecek şekilde geri dönüşüme gönderilerek yok edilir.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRECİNDE YER ALAN KİŞİLER
Madde 12 - Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce işbu Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.
UNVAN BİRİM GÖREV
Genel Müdür Yönetim Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur. Şirket içerisindeki herkesin politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur. Periyodik imha süreçlerinde oluşturulan imha listelerine olur verir.
Bilgi Teknolojileri Uzmanı Bilgi Teknolojileri Politika’nın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur. Periyodik imha süreçlerinde imha listeleri oluşturur.
Muhasebe Müdürü Muhasebe Politikanın yürütülmesinden sorumludur. Periyodik imha süreçlerinde imha listeleri oluşturur.

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU
Madde 13 –Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak; Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde; Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır. Gerekmesi halinde söz konusu saklama süreleri üzerinde güncellemeler yapılır.

Saklama ve İmha Süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
İŞ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞE ALIM SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ KAPSAMINDAKİ BELGELER İŞE KABUL EDİLMEYEN ADAYIN CVSİ SAKLANMAMAKTADIR. SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE
PERSONEL İŞ SÖZLEŞMELERİ VE ÖZLÜK DOSYALARI KAPSAMINDAKİ BELGELER İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN 10 YIL SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE
SÖZLEŞMESEL İLİŞKİ GEREĞİ MÜŞTERİLER İLE MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ VE GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİLER İLE TEDARİKÇİ FİRMA YETKİLİLERİNE AİT VERİLER SÖZLEŞMESEL İLİŞKİNİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN 10 YIL SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE
ÇAĞRI MERKEZİ SES KAYITLARI SÖZLEŞMESEL İLİŞKİNİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN 10 YIL
PERİYODİK İMHA SÜRELERİ
Madde 13 - Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince Kurum, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirkette her yıl Mayıs ve Ekim aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilmektedir.
POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
Madde 14 – İşbu Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayınlanmaktadır. Ayrıca Şirkete ait internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Basılı kâğıt nüshası yönetimde saklanmaktadır.
POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU
Madde 15 - Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

Veri Sahibi Başvuru Formu

Gerekli Bilgiler

Vize

Vize İşlemleri
Takibine izin verilen konsolosluklar için vize işlemleriniz gerekli evrakları tarafımıza göndermeniz suretiyle vize departmanımız tarafından yapılmaktadır.

Güncel vize bilgileri için Vize departmanımız ile irtibata geçiniz...

 

Schengen Vizesi Alımında Prosodür Değişikliği
Türkiye Seyahat Acenterleri Birliği’nden (TÜRSAB) acentemize iletilen yazıda, Nisan 2010 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere pasaport ilk veriliş tarihi 10 yıldan eski olan pasaportlara yeni Schengen vizesi verilmeyeceği, Schengen vize başvurusu yapılabilmesi için pasaportun son 10 yıl içinde alınmış olması gerekli olacağı aktarılmıştır. Bu kapsamda Ocak 2001 tarihinden önce alınmış pasaportu bulunanların Schengen ülkelerinden yeni vize alamayacakları, söz konusu uygulama halihazırda geçerli Schengen vizesi bulunan, 10 yıldan eski pasaport sahibi kişileri, vizelerinin geçerlilik süresi doluncaya kadar etkilemeyecek olduğu bu kişilerin vize süreleri dolana kadar pasaport ve vizeleri ile yurtdışı çıkışlarını gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir

Gerekli evraklar ve detaylar hakkında vize departmanımızdan bilgi alabilirsiniz.


Genel Bilgiler

Bu sayfadaki vize bilgileri Türküye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir.
Siteminizin "vize bilgileri" bölümü üyelerimize seyahatlerinde kolaylık ve bilgi akışı sağlamak amacıyla ve hiçbir maddi menfaat ve kar amacı güdülmeksizin sadece bir hizmet olarak hazırlanmıştır.
Covo, bu bilgileri, elçilik ve konsoloslukların halka açık bilgilerinden derlemekte ve yayın anında doğru bilgileri aktarabilmek için özen göstermektedir.
Ancak burada verilen bilgilerin doğruluğunda ve cari uygulamalara uymaması halinde Covo ve/veya ilgili elçilk ve konsolosluklar sorumlu tutulamazlar.
Elçilik ve konsolosluklar bu bilgileri her an değiştirme hakkına sahiptirler.
Burada verilen bilgilere dayanarak yapılan bir vize müracaatını kabul edilip edilmemesi tamamen ilgili elçilik ve konsoloslukların tasarrufudur.
Elçilik ve konsoloslukların vize şartlarını değiştirmesinden veya vize vermemesinden Covo sorumlu değildir.


Vize Almak İçin Gerekenler / Tavsiye Edilen Belgeler :

Ücretli Çalışanlar İçin
Başvuru forumu
Resim ( Her konsolosluk için farklı resim istenmektedir. Lütfen vize bölümü ile irtibata geçiniz.)
Antetli kağıda yazılı dilekçe
İmza sirküleri
Davetiye
Uçak rezervasyonu
Otel rezervasyonu
Gerekirse fuar bilgileri
Faaliyet belgesi (Bazı ülkeler ingilizce olarak talep etmektedir.)
Ticari sicil gazetesi
Vergi levhası
Maaş bordrosu
Sigorta işe giriş bildirgesi
Seyahat sigortası (Gerekli konsolosluklarda)

İşverenler İçin

Antetli kağıda yazılı dilekçe
Resim ( Her konsolosluk için farklı resim istenmektedir. Lütfen vize bölümü ile irtibata geçiniz.)
İmza sirküleri
Faaliyet belgesi (Bazı ülkeler ingilizce olarak talep etmektedir.)
Ticari sicil gazetesi
Vergi levhası
Eş refakati için konsolosluğa dilekçe (Eşinin masraflarını kimin üstleneceğine dair)
Evlilik cüzdanı
Tapu fotokopileri
Banka hesap cüzdanları
Kredi kartı bilgileri

Öğrenciler İçin

Başvuru forumu
Resim ( Her konsolosluk için farklı resim istenmektedir. Lütfen vize bölümü ile irtibata geçiniz.)
Antetli kağıda yazılı dilekçe
Öğrenci belgesi
Ebeveyn tarafından konsolosluğa yazılı dilekçe
Muvaffakatname
Çocuğun velayeti annede ise velayet belgesi fotokopisi

Çalışmayanlar Ve Emekliler İçin

Başvuru forumu
Resim ( Her konsolosluk için farklı resim istenmektedir. Lütfen vize bölümü ile irtibata geçiniz.)
Antetli kağıda yazılı dilekçe
Tapu fotokopileri
Banka hesap cüzdanları
Kredi kartı bilgileri
Seyahat sigortası (Gerekli konsolosluklarda)
Otel ve uçak rezervasyonu
Davetye (Aile veya arkadaş ziyaretlerinde davetye istenmektedir. Lütfen vize bölümü ile irtibata geçiniz.)
Emeklilik cüzdanı
Maaş kartı

Seyahat Sigortası

Bir çok konsolosluk ülkelerine yapılacak seyahat için Seyahat Sigortası talep etmektedir.
Vize müracaatında bu sigortanın da ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bazı konsolosluklar vize müddeti kadar seyahat sigortası istemektedir.
Acentemizde Schengen Seyahat Sigortasının yanısıra geniş kapsamlı seyahat sigortası da yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için vize bölümümüzle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Özel Turlar
Yurt içi Turlarımız

Muhteşem İstanbul

1.Gün: Havaalanında karşılanma, otele transfer. Serbest zaman

2.Gün: Sabah kahvaltısından sonra tam günlük şehir turunuz için otelden hareket. Turumuz esnasında görülecek yerler: Sultanahmet Meydanı, Alman Çeşmesi, Hipodrom, Dikilitaş, Sultanahmet Camii, Ayasofta Müzesi, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı. Öğle yemeğimiz tur esnasında Topkapı Sarayı'nın içindeki muhteşem İ ve Boğaz manzaralı Konyalı restaurant'ta alınacaktır. Tur sonrası otele dönüş.

3.Gün: Sabah kahvaltısından sonra tam günlük şehir turumuz için otelden rehberimiz eşliğinde hareket. Tur esnasında görülecek yerler: Dolmabahçe Sarayı, Ortaköy Meydanı ve Ortaköy Camii, Tekne ile Boğaz turu. Tur sonrası otele dönüş.

4.Gün: Kahvaltıdan sonra uçuş saatinize kadar serbest zaman ve havalimanına transfer.

İstanbul Bursa

1.Gün : Havaalanında karşılanma, otele transfer. Serbest zaman.

2.Gün :Sabah kahvaltısından sonra tam günlük şehir turunuz için otelden hareket. Turumuz esnasında görülecek yerler: Sultanahmet Meydanı, Alman Çeşmesi, Hipodrom, Dikilitaş, Sultanahmet Camii, Ayasofta Müzesi, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı. Öğle yemeğimiz tur esnasında Topkapı Sarayı'nın içindeki muhteşem İstanbul ve Boğaz manzaralı Konyalı restaurant'ta alınacaktır. Tur sonrası otele dönüş.

3.Gün :Sabah kahvaltısından sonra rehberimiz eşliğinde Bursa turumuz için otelden hareket. Bursa'da görülecek yerler; Ulucamii Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Kapalı Çarşı ve içindeki İpek Pazarı ve Uludağ'da sucuk keyfinden sonra İstanbul hareket.

4.Gün :Kahvaltı'dan sonra uçuş saatinize kadar serbest zaman. Havaalanına transfer.

Kapadokya

1.Gün : Atatürk Hava Limanın'da Türk Hava Yolları kontuarı önünde rehberiniz ile buluşma. Nevşehir yada Kayseri'ye hareket. Havaalanında bizi bekleyen rehberimiz eşliğinde otelimize transfer.

2.Gün : Sabah kahvaltıdan sonra tam günlük şehir turumuz için otelden hareket. Tur esnasında görülecek yerler; Kaymaklı Yeraltı Şehri, Soğanlı Vadisi, Şahin Efendi - Sobessos, Keşlik Manastırı, Medrese, Mustafa Paşa. Tur sonrası otele dönüş.

3.Gün : Sabah kahvaltıdan sonra tam günlük şehir turumuz için otelden hareket. Devrent Vadisi, Zelve Açık Hava Müzesi, Paşabağ, Avanos, Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kaya Kalesi. Tur sonrası otele dönüş.

4.Gün :Sabah kahvaltıdan sonra Ihlara Vadisi'ne hareket. Gezinin ardından Kayseri /Nevşehir havaalanına transfer ve İstanbul'a uçuş.

İzmir & Efes

1.Gün : Atatürk Hava Limanı iç hatlarda rehberiniz ile buluşma ve İzmir'e hareket. İzmir Havalimanından özel otobüsümüz ile Kuşadası'na hareket ve serbest zaman.

2.Gün :Sabah kahvaltısından sonra tam günlük Efes turunuz için otelden hareket. Turumuz esnasında görülecek yerler: Artemis Tapınağı, Meryem Ana'nın Evi, Arkeoloji Müzesi ve Efes Harabelerinin gezilmesinin ardından İzmir Havaalanına transfer ve İstanbul'a hareket.

Bu turumuzu Bodrum , Pamukkale yada Kapadokya ile kombine edebiliriz.

Hasankeyf & Mardin & Midyat Turu

1.Gün : Atatürk Hava Limanı iç hatlarda rehberiniz ile buluşma ve Diyarbakır’a hareket. Gezilecek yerler; Hasankeyf Kalesi, Zeynel Bey Türbesi, Köprü, Küçük Saray ve Büyük Saray Tur sonrası Mardin'deki otelimize transfer.

2.Gün :Sabahleyin otelde alınacak kahvaltıdan sonra Dara Harabelerine hareket. Zindan Suruçları, Güneş Tapınağı ve sunaklarının görülmesinin ardından Midyat’a hareket.Deyrul Umur Manastırı ve Kasımiye Medrese'sinin gezilmesinden sonra serbest zaman.

3.Gün : Otelde alınacak sabah kahvaltısının ardından Mardin Sit alanlarının gezilmesi.(Kırklar Kilisesi, Mardin Müzesi, Latifiye Cami,Ulu Cami, Tellallar Çarşısı,Hatuniye Medresesi , Deyrul Zaferan Manastırı) . Tur sonrası otelimize dönüş.

4.Gün :Sabah kahvaltısının ardından İstanbul uçuşumuz için havaalanına transfer.

Doğu Karadeniz Turu

1.Gün:Atatürk Hava Limanı iç hatlarda rehberiniz ile buluşma ve Trabzon'a hareket. Havalimanında özel aracımız ile Of'a hareket. Buradaki çay fabrikasının ziyaretinin ardından Sultanmurat yaylasına hareket ediyoruz. Yayla yürüyüşünün ardından otelimize transfer.

2.Gün :Bugünkü turumuzda görülecek yerler: Uzungöl, Demirkapı Yaylası, Hopa (Sarp Sınır Kapısı ) . Tur sonrası Rize'ye dönüyoruz.

3.Gün : Bugünkü turumuzda görülecek yerler: Fıtına Deresi, Ayder Yaylası ve Zilkale. Tur sonrası Trabzon'da konaklayacağımız otelimize gidiyoruz.

4.Gün : Bugünkü turumuzda görülecek yerler: Trabzon, Değirmendere Vadisi, Sümela Manastırı.
Tur sonrası havaalanına transfer ve İstanbul'a uçuş.

Yurt dışı Turlarımız

Münferit ve Grup Turlarınız için...

Münferit yada Grup seyahatleriniz için biz buradayız....

Dünyanın her yerine dileğiniz doğrultusunda size ve dostlarınıza özel programlar hazırlıyoruz. İster münferit ister grup halinde seyahat etmek isteyin bize sadece gitmek istediğiniz yada hayal ettiğiniz tatili anlatın ve gerisini bize bırakın. Hayallerinizi bizimle paylaşın ve bizde hayallerinizi gerçekleştireli

Boğaz ve Ada Turlarımız, Mavi Yolculuk

Boğaz Turlarımız

İstanbul'u Boğaz'dan keşfe ne dersiniz?
Boğaziçi kıyılarına bir kol uzaklıkta denize vurmuş ay ışığına dokunmak ve dostlarınızla unutamayacağınız bir organizasyon yaşamak ister misiniz? 10 kişiden 1000 kişiye kadar taka tipi, yat tipi ve restoran tipi teknelerimizle düğün , şirket toplantıları , seminer ve davet organizasyonlarımızla hizmetinizdeyiz.

Ada Turlarımız

Prens Adaları...
Adalar bölgesine yapılacak turlarda, İstanbul Boğazı'ndan Marmara' ya açılınır ve Adalar' a varıldığında denizin en temiz olduğu yerde demir atılıp isteyen misafirlerimiz yüzebilir yada teknemizin barbeküsünde hazırlanan özel yemeklerimizi tadarak adalarımız tüm muhteşemliğiyle izlenir. Bu doyumsuz manzaradan sonra dönüş yolculuğu başlar ve kalkış noktamızda turumuz son bulur

Mavi Yolculuk

Ege Akdeniz Tekne Turları...
Sadece size özel ailenize veya grubunuzun kişi sayısına göre 6-16 kişi kapasiteli yat ve teknelerle Bodrum, Datca, Göcek, Fethiye, Marmaris, Kaş, Kalkan, Olimpos, Antalya kıyılarında istediğiniz sürece kalabileceğiniz size ait koylar, adalar, plajlar, yürüyüş ve yüzme molaları…

Rezervasyon

Uçak Bileti

Deneyimli Ekibimiz ile;
IATA Hava Yolları see Özel Hava Yolları rezervasyonları ....
Deneyimli ekibimiz taleplerinizi in kısa, in uygun bağlantı see fiyatlarla cevaplandıracaktır. Tüm hava yollarının bilet satışları için havayollarının kullandığı on-line sistemler acentemizde mevcuttur. Rezervasyonlarınız bu sistemler üzerinden in kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Ekibimiz uçak rezervasyonunuzun yanı sıra koltuk seçimi, özel yemek siparişi gibi taleplerinizi yerine getirmekten mutluluk duyacaktır.

Otel Rezervasyonu

Yurtiçi ve Yurtdışı Otel Rezervasyonu ...
In uygun fiyatlarla ....
Dünyada 95,000'den fazla otele ve 3000'den fazla etkinlik ürünlerine in iyi tur operatörü fiyatları ve anında konfirmasyon Garantisiyle ulaşabilezimğinizyon mezzanine system rezimlerizyonv sistem rezimberizyonv mehrizyonv system. Ayrıca yurt içi tatil tesislerine ve şehir otellerine de anında rezervasyon yaptırma imkanınız bulunmaktadır.Yurt içi ve yurt dışı paket tur alternatifleri için de bizimle irtibata geçebilirisiniz

Araç Kiralama

Yurtiçi ve Yurtdışı Araç Kiralama ...
Üyesi olduğumuz on-line sistemler vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışında araba kiralama talepleriniz in uygun fiyatlarla in kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

Otel rezervasyonu

In uygun fiyatlarla ....
Dünyada 95,000'den fazla otele ve 3000'den fazla etkinlik ürünlerine in iyi tur operatörü fiyatları see anında konfirmasyon garantisiyle ulaşabileceğiniz otel rezervasyon sistemlerimiz mevcuttur. Ayrıca yurt içi tatil tesislerine ve şehir otellerine by anında rezervasyon yaptırma imkanınız bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı paket tur alternatifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz

Toplantı, Seminer, Bayii Gezileri Organizasyonları

Team experience
Yurtiçi ve Yurtdışı Organizasyonlar..

Firmanızın seminer, bayi / motivasyon toplantı, eğitim, ürün tanıtımı, kutlama, vb. organizasyon talepleri uzman ekibimiz tarafından A 'dan Z' ye en ince detayına kadar organize edilmektedir.

 

Bu kapsamda hizmetlerimiz baslica:
Talebiniz doğrultusunda in Uygun sağlama konaklamayı, Basili Malzemeler, Görsel Tanıtım see Davetiye hazırlıkları, Teknik ekipmanların Temini see hazırlanması, Toplantı salonlarının istekleriniz doğrultusunda hazırlanması Host sees Hostes Temini, simultané Çeviri sistem see çevirmenin Temini, Catering Hizmetleri, Otel rezervasyonları, Check in ve Check out işlemlerinin yapılması, Misafirlerin Hava, Kara ve Deniz yoluyla ulaşımlarının sağlanması, Hoş geldiniz Kokteyli, Gala yemeği ve eğlence programı organizasyonu, Sosyal programların hazırlığilerı Çevre geldinın hazırlığilerı Çevre gektivitelerı Çevre gektivitelerı Çevre gektivitelerı.

Bize Ulaşın
Please select agency

Our team speaks several languages

Englisch
English
Türkisch
Turkish
Bulgarisch
Bulgarian
Lisa Krespi
Lisa Krespi
Ticketing Department 
Leyla Varol
Leyla Varol
Incentive Department Manager